BRODSKA ELEKTROTEHNIKA PDF

Proces pretvorbe obavlja se tako da monitor u odredenom taktu sampling frequency ocitava vrijednost amplitude ulaznog analognog signala i pretvara ga u diskretnu numericku vrijednost. Kako bi se to postiglo, mora frekvencija uzorkovanja biti sinkronizirana s frekvencijom ulaznog analognog signala - u biti, obje frekvencije moraju biti jednake. Tako npr. Moguce je ponuditi serije sa ispravnih piksela, ali bi one bile jako skupe. U tim namjenama CRT je i dalje u prednosti. Isto tako je u prednosti i u prikazivanju AV materijala, npr.

Author:Vik Tushakar
Country:Gabon
Language:English (Spanish)
Genre:Environment
Published (Last):24 July 2015
Pages:449
PDF File Size:20.22 Mb
ePub File Size:17.55 Mb
ISBN:778-4-88920-494-2
Downloads:98095
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BrashakarLiteratura: 1. Svaki kolokvij mora biti prolazan. Ukoliko neki understudy nije zadovoljio na jednom kolokviju, odgovara na ispitu samo gradivo tog kolokvija. Rezonancija 2.

Trokut snage 3. Kompezacija 4. Transformator 6. Emisija elektrona 7. Namjena dioda i trioda 8. PN spoj 9. Cijevi za visoke frekvencije U-I mjerenje otpora 2. Wheatstonoeov generally 3. Brodske kabeli i rasvjeta 6. Kemijski izvori, namjena na brodu 8. Polarizacija dielektrika. Atmosferski elektricitet 4. Sile u magnetskom polju 8. Energija magnetskog polja 9.

Napon rotacije i pomicanja Tablica 1. Pojedini elementi su srodni po svojstvima. Objavio je periodni sustav elemenata Sedam je staza po kojima se elektroni gibaju i svaka ima svoju energijsku razinu. Postoje razne teorije, ali danas se nastoji dokazati ona o tome da je samo jedna sila.

Primjeri: vodik, H: 1s 1 helij, He: 1s 2 litij, Li: 1s 2 2s 1 … Inertni component je onaj kojem je zadnja ljuska puna. To je zadnji stupac periodnog sustava. Svi ti elementi su plinovi, te se zovu plemenitim. Prema Paulijevom principu u atomu se ne mogu nalaziti dva elektrona s 4 jednaka kvantna broja. Da bi dva atoma imala ista kemijska svojstva, moraju imati isti broj elektrona u zadnjoj ljusci. Neki izotopi su stabilni, a neki nisu. Za npr. Oblik i obujam su nestalni.

ACTITUD DE VUELO ZIG ZIGLAR PDF

Brodska Elektrotehnika i Elektronika

Malen je broj laboratorija u svijetu posjedovao snane magnete indukcije iznad 5 T. Radi se o elektromagnetima s velikim gustoama struja, ogromnih gubitke snage reda veliine MW. Supravodljivi materijali omoguili su veem broju laboratorija izradu elektromagneta indukcija preko 15 T uz bitno smanjene gubitke snage. Primjene supravodljivih materijala Supravodiki magneti rabe se u naelu u: istraivake svrhe - temelj rada fuzijskih elektrana budunosti su ekstremno jaka magnetska polja; - mogunost akumuliranja energije u magnetskom polju; - izgradnja akceleratora estica - supravodljivi superakcelerator; - u medicini - nuklearna magnetska rezonancija, u transportu - mnogo se polae na izgradnju supravodikih vlakova koji bi lebdjeli iznad tranica na magnetskom "jastuku". Tijekom MRI skeniranja pacijent je smjeten unutar krune komore. Elekromagneti napravljeni od supervodia okruuju komoru proizvodei veliko magnetsko polje koje uzrokuje da se jezgre vodika, u pacijentovom tkivu, poredaju u smjeru magnetskog polja.

FRIEBOLIN NMR PDF

Automatizacija u pomorskom prometu

.

GEOGRAPHY CLUB BRENT HARTINGER PDF

BRODSKA ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA .

.

Related Articles